Tut report facebook bằng link 080 chất lừ | DUYKHAI-IT BLOG

Chào các bạn hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn các bạn rip 808 max bá, rip 808 thì giấy tờ phải là cmnd thấy mặt, cầm tay hoặc cmnd cỗ nhé, vào thẳng vấn đề nào...

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Fake 1 CMND (theo thông tin victim, fake càng chuẩn thì RIP càng chất)
Bước 2: Fake IP Hà Lan ngôn ngữ Vương Quốc Anh (UK)
Bước 3: Login vào nick fake giống victim ( nhớ là nick phải có mail). Tiếp theo vào link: tại đây (và chọn ô theo thứ tự 3->2->1) và điền info.
Thần chú:
Hello Facebook
I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order
Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook
Xong gửi sẽ ra link hỗ trợ (case)
Bước 4: chờ 5p sau F5 máy tính sẽ có 1 thư FB đáp lại nó đáp lại thư dài dòng có tầm 7 cái dấu gạch đầu dòng là sẽ die 100%.
Rep lại như sau:
Full Name: Tên Victim
ID: Id Victim@facebook.com
URL: Url Victim
Hello Facebook
I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order
Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook
Lưu case lại nếu victim unlock về thì rep lại thần chú như cũ là lại die tiếp.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhận xét